Behöver du professionell hjälp med parkslide?


Har du ett parkslide problem?

Du är inte ensam. Vi har tagit med oss expertis och erfarenhet till Sverige från över 20 års arbete i Storbritannien, för att hjälpa till att hantera denna mycket invasiva skadliga växt.

För både bostads och kommersiella marknadssektorer erbjuder vi:

  • Konsultverksamhet
  • Undanröjning och behandling

Parkslide konsultverksamhet

Vi ger råd om:

  • Parkslide identifiering
  • Parkslide distribution, spridning och risk
  • Parkslide undanröjning och behandlingslösningar
  • Teknisk expertis i rättsfall

Parkslide undanröjning och behandlingslösningar

Våra lösningar omfatta:

  • Herbicidbehandling
  • Utgrävning, separation av växten från jorden och borttagning
  • Övervakningsprogram med tioåriga garantier

Vi får ofta frågan….

Var finns parkslide i Sverige?

Parkslide, “Reynoutria japonica, Fallopia japonica eller Polygonum cuspidatum”, på engelska: Japanese knotweed, finns i trädgårdar, vid byggarbetsplatser, vägkanter och vid flodstränder – i själva verket växer den i vilken livsmiljö som helst. Den är vanligast i mellersta och södra Sverige. Vi har utökat Exposed™, vår parkslide värmekarta, och uppmanar er alla att lägga till parkslide observationer på kartan, för att hjälpa oss att bygga upp en nationell databas. Detta kommer att bidra till att kvantifiera omfattningen av parkslide-problemet i Sverige, spåra spridningen och fördela resurser för bekämpningen.

Hur ser parkslide ut – hur identifierar du den?

Sök på Google och du hittar tusentals fotografier som visar hur parkslide ser ut vid olika tider på året, före och efter herbicidbehandling. Om du fortfarande är osäker mejla ett foto till vår gratis identifiering tjänst på :  mail@environet-parkslide.se

Varför är parkslide så svår att ta död på eller ta bort?

Den har utvecklats för att överleva i tuffa miljöer. Dess djupa, omfattande och spröda underjordiska rot eller rhizom system är nyckeln till dess framgång. Dess skyddade djupa underjordiska och nya skott växer ut från små bitar av rhizomer.

Att under flera år försöka döda alla rhizomer med herbicid är mycket svårt och förvärras ytterligare av dess “dvala försvarsmekanism”, vilket innebär att du aldrig kan säkerställa att allt är dött. Därför betrakta vi herbicidbehandling som en kontrolllösning.

Utgrävning å andra sidan är snabb, tar några dagar eller veckor men är dyrare på grund av de stora mängder jord som påverkas. Om rhizom lämnas kvar i marken är en sak säker: den kommer att växa, igen.

Vilken effekt har parkslide på bostadsfastigheter?

Om parkslide lämnas att växa till en mogen planta kommer den att orsaka skador på din egendom. Vi har sett den växa genom uppfarter, uteplatser och golv, blockera och spräcka avlopp. Blotta närvaron av parkslide måste anses som en defekt eftersom detta sannolikt kommer att påverka fastighetens värde, vilket är fallet i Storbritannien. Du bör vidta åtgärder för att kontrollera eller ta bort parkslide från din egendom och du bör förhindra att den sprids till angränsande egendom.

Hur påverkar parkslide bygg och utvecklingsprojekt?

Parkslide på bygg eller utvecklingsplatser bör tas bort innan något annat arbete påbörjas. Om inte, så är risken för att den sprids enorm, vilket medför att ett stort problem blir större. Kostnaderna kan bli betydande och förseningar i byggandet kommer sannolikt att uppstå.

Vilka är kostnaderna för parkslide behandling eller undanröjning?

Det beror på mängden, platsförhållandena och metoden som används. Som regel är herbicidbehandling billigare än undanrӧjning. Räkna med kostnader från 50000 kronor för herbicidbehandling, inkluderat övervakningsprogram och garanti, i en typisk bostadsfastighet. För utgrävning av ett stort parkslide angrepp på en byggarbetsplats eller utvecklingsplats stiger denna summa mångfaldigt.

Om du har ett parkslide problem och du behöver professionell hjälp, vänligen kontakta oss.

Fӧrfattare: Nic Seal, grundare och VD av Environet UK

“Japanese Knotweed: Unearthing The Truth” publicerad juli 2018. Kan kӧpas på Amazon.

Besök Environet UKs hemsida för mer information om parkslide, eller Japanese knotweed som det hetter på engelska, och andra invasiva växter.